Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karl Kjærgaard
    Foto: Karl Kjærgaard
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Svær at bestemme!

Kan af uøvede forveksles med Panter-Fluesvamp og Rødmende Fluesvamp.

Kendetegn

: Vigtige kendetegn: Gråbrune hatfarver, lyst gråhvide skæl, plisseret ring, stok bæltet skællet under ringen.

Hatten er 4-12 cm bred og hvælvet til affladet og som ældre ofte lidt nedtrykt i midten. Den er fedtet og læderbrun til gråbrun. Den er beklædt med lyst grålige ret grove og uregelmæssige skæl, der er flager af fællessvøbet.

Lammellerne er hvide, fri, middelbrede og ret tætte.

Stokken er hvid 6-14 x 0,8-2,5 cm, cylindrisk eller lidt udvidet nedefter og med afrundet hvidlig knold ved basis.

Knolden og stokken under ringen er i reglen tydeligt lyst læderbrunt-gråbruntfnugget-skællet på stokkens hvide basisfarve.

Lamelsvøbet efterlader i reglen en slap, hudagtig ring, der er stribet-plisseret på oversiden ligesom hos Rødmende Fluesvamp.

Kødet er hvidt og rødmer ikke i brud og gnav.

Høj Fluesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karl Kjærgaard

Variation

: Skællenes form og farve er ret variabel, men uden rødligt-kødfarvede elementer som Rødmende Fluesvamps skæl.

Stokkens og knoldens grad af skællethed er variabel, men i reglen ret iøjnefaldende i forhold til Rødmende Fluesvamps stok.

Forveksling

: Den forveksles ret let med Rødmende Fluesvamp, som den deler karakteren med stribet-plisseret ring med. Den bedste skillekarakter ud over manglende rødmen er nok den ræddikeagtige lugt (som hos Kugleknoldet Fluesvamp), som Rødmende Fluesvamp ikke har. I reglen er Høj Fluesvamp ret tydeligt bæltet-skællet under ringen, hvad Rødmende Fluesvamp sædvanligvis ikke er.

Høj Fluesvamp er ikke rødmende i brud og gnav, men denne karakter kan undertiden være svær at bruge, da Rødmende Fluesvamp ofte rødmer ret svagt og langsomt.

Høj Fluesvamps skæl på hatten har hvidlige til grålige farver og uden kødfarvede-røde elementer - til forskel for Rødmende Fluesvamps hvidligt-lyst kødfarvede skæl. Stokken og knolden er sædvanligvis mere skællet hos Høj Fludesvamp; Rødmende Fluesvamps stok er næsten glat under ringen, hvor Høj Fluesvamps stok er tydeligt skællet-bæltet af lyst grålige skæl.

Panter-Fluesvamp har næsten samme grundfarve på hatten, men har mindre, mere regelmæssige og helt hvide skæl. Desuden kendes Panter-Fluesvamp let på den skarpe valk eller kant på knolden ved stokbasis, hvor Høj og Rødmende Fluesvamp har afrundet knold uden kant.

Rød Fluesvamp har hvide skæl på orangerød-postkasserød baggrund på hatten.

Udbredelse

: Den er ret almindelig, og sikkert ret tit overset, fordi den i ikke få tilfælde forveksles med Rødmende Fluesvamp.
Høj Fluesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er typisk fremme ultimo juli-medio oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Høj Fluesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Høj Fluesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Høj Fluesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Den er en mykorrhizasvamp og vokser både under løv- og nåletræer, hyppigst på mesotrof til mager bund.

Den regnes ikke for egentlig giftig, men skal undgås både p.g.a. den ubehagelige ræddikeagtige smag og muligheden for at forveksle den med giftige arter som Panter-Fluesvamp.

Levested

: I nåle- og løvskove i hele Danmark.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

Funga Nordica , Henrik Knudsen & Jan Vesterholt (mange forfattere til de forskellige grupper), ISBN, Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde. ISBN 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: