Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Kendetegn

: Især stokken anløber tydeligt sort ved vedvarende berøring og håndtering.

Slimet hat og tør eller lidt fedtet stok, der som ung er mere slimet.

Hatten er kegleformet og først som ældre mere udbredt og indtil 10 cm bred.

Farven er meget variabel, fra orangegul over røde, olivenbrune og sorte farver. Som ældre kan den sortne meget.

Kegle-Vokshat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mia Mouridsen

Variation

: En yderst variabel art, der dog altid anløber sort i et eller andet omfang.

Forveksling

: Med sin kegleformede hat og tydelige tendens til at anløbe sort ved håndtering er det en ret let kendelig vokshat.

Der er dog forvekslingsmuligheder med Klit-Vokshat, som den kun kan skelnes sikkert fra på sporestørrelsen:

Kegle-Vokshat: Sporer ca. 9-11,5 x 5,5-7,5 my

Klit-vokshat: Sporer ca. 10-12,5 x 5-6 my

(man må måle på et antal og så tage gennemsnittet).

Klit-Vokshat er ikke sjælden langs den jyske vestkyst og findes også langs østlige kyster.

Den regnes af de fleste for en form af Kegle-Vokshat, der dog afviger på sporestørrelse og voksested.

Hvis man ikke er på sandede kystlokaliteter kan Kegle-Vokshat bestemmes forsvarligt i felten.

Udbredelse

: Den er temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele Danmark.
Kegle-Vokshat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-november, hyppigst august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Kegle-Vokshat baseret på Naturbasens observationer:
Kegle-Vokshat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kegle-Vokshat - månedlig fordeling

Biologi

: En ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødt organisk stof i jorden.

Levested

: Bred økologisk amplitude: Grå klitter, kær, muldbund i løvskove, ugødskede græsplæner, overdrev.

Ved en undersøgelse er den fundet på 62 pct. af inspicerede overdrev (Boertmann: Vokshatte) og den har begrænset indikatorværdi. - Den er næsten globalt udbredt i forskellige former og udviser meget stor variation.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
David Boertmann: Vokshatte. Nordeuropas Svampe Bind 1. ISBN 87-983581-3-8

De senest indberettede arter i Naturbasen: