Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Frank Desting
    Foto: Frank Desting
  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen

 Figur

Svær at bestemme!

Kan ikke kendes fra nærtstående arter uden mikroskopi.

Kendetegn

: En champignon fra ager-champignongruppen med nogen, men som regel ikke så udtalt, bittermandellugt, der ofte er kombineret med ubehagelige lugtkomponenter som af våd hund,urin eller ged. Den gulner ret svagt ved berøring.

Hatten er stor, undertiden meget stor og indtil 25 cm. i diameter. Den er varierende næsten glat til noget fibret skællet - og hvid til flødefarvet, evt. med et gulbrunligt skær.

Stokken er kraftig: 9-15 x 2-3 cm. og i reglen tydeligt fnugget-skællet under ringen, som er bred og hængende og ligeledes skællet på undersiden. Stokken tilspidser ofte nedadtil og kan være dybt rodslående.

Lammellerne er fri og ret tætte, først lyst rosabrune, men snart farvet purpursorte af sporerne.

Landsby-Champignon
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn M. Hansen

Variation

: Stokken kan være mere eller mindre udtalt fnugget-skællet.

Forveksling

: Man kan ofte ret let kende Landsby-Champignon i felten på de store dimensioner og den tydeligt fnugget-skællede stok, når man har erkendt arten som medlem af Ager-Champignon-gruppen med mere eller mindre udtalt bittermandellugt. - En helt sikker bestemmelse fås ved at se på sporestørrelsen, idet det er det eneste medlem af gruppen, som har sporer i gennemsnit længere end 10 my (1 my= 1/1000 mm.) set og målt i mikroskop. De andre arter i gruppen har mindre sporer.

Strandengs-Champignon har stærkt opsprukken hat og tydeligt rødmende svampekød og en endnu mere udtalt ubehagelig lugt.

Udbredelse

: Den er temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele landet, men hyppigst på Øerne.
Landsby-Champignon - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan være fremme juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Landsby-Champignon baseret på Naturbasens observationer:
Landsby-Champignon - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Landsby-Champignon - månedlig fordeling

Biologi

: En svamp af nedbrydertypen, der lever af at nedbryde dødt organisk stof i jorden, og som ikke danner mykorrhiza med træer eller andre planter.

Landby-Champignon vokser ofte i hekseringe.

Den er spiselig, men regnes ikke for nogen særlig god spisesvamp, da den aromatiske komponent er ret svag, og især lidt ældre eksemplarer ofte har en ret ubehagelig lugt.

Etymologi:

Champignon er afledt af fransk "champ" og latinsk "campus" der betyder "mark", altså "voksende på marker".

Agaricus er af ager, voksende på agre, marker.

Landsby- hentyder til dens voksesteder, som ofte er næringsrige steder nær bebyggelser.

Urinascens betyder urinagtig og hentyder til den ubehagelige lugt, som især lidt ældre eksemplarer af arten ofte har.

Levested

: Næringsrige steder på enge, i skov og krat, græsplæner, industrikvarterer o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Funga Nordica, Henning Knudsen & Jan Vesterholt et al, Nordsvamp - Copenhagen 2008, ISBN: 978-87-983961-3-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: