Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Svær at bestemme!

Hjulhattene kræver mikroskopi for artsbestemmelse.

Kendetegn

: Hat 5-16 x 4-11 mm, ægformet til ellipsoidisk, senere udbredt, efterhånden radiærfuret, smudsigt rødbrun, mod randen lysere og mere grå. Lameller adskilt fra stokken ved et mellemrum. Stok 40-100 x 1-3 mm, cylindrisk, glat, smudsigt hvidlig til gulbrun. Sporer 6,5-11 x 5,5-8 x 5-6 µm, hjerteformede til rombiske eller tre-fire-(fem-)kantede set mod fladen, elliptiske set mod siden, med skævtstillet spirepore.
Skygge-Hjulhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Forveksling

: Skygge-Hjulhat har lige som Glat Hjulhat (Parasola leiocephala) og Linsesporet Hjulhat (Parasola galericuliformis) forholdsvis mange lameller, og hatten er derfor tæt plisseret. Disse arter kan kun kendes fra hinanden mikroskopisk. Skygge-Hjulhat er ofte kraftigere og mere rødbrun end Glat Hjulhat.

Udbredelse

: Hist og her i Danmark; hist og her i det østlige Jylland og på Øerne, sikkert sjælden eller manglende i resten af landet. Arten blev først klart adskilt fra de nærstående arter i 1988. Det danske artsnavn blev introduceret i 2001 (under Blækhat). Det latinske artsnavn betyder Kühners (Kühner var en fransk mykolog).
Skygge-Hjulhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra maj til september, hyppigst i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Skygge-Hjulhat baseret på Naturbasens observationer:
Skygge-Hjulhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skygge-Hjulhat - månedlig fordeling

Biologi

: Saprotrof på jord.

Levested

: I løvskove langs skovveje, på skyggede steder under træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rald, E. 2001. Sæsonens art: Hjul-Blækhat (Parasola plicatilis (Curtis: Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple). – Svampe 44: 39-41.

Vesterholt, J., E. Rald & T. Læssøe 2007: Slægten Hjulhat (Parasola) i Danmark. – Svampe 56: 29-37.

De senest indberettede arter i Naturbasen: