Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Kendetegn

: Denne måler har en vingelængde på 14-16 mm. Den kendes på den brunlige grundfarve og et gråligt bånd, der strækker sig tværs hen over forvingen. Dette bånd er omkranset af en mørkebrun kant.

Resten af forvingen er lys, og der optræder formørkede tværribber. Mod vingespidsen optræder en mørk skråstreg.

Larven er mørk med mange kraftige længderibber.

Almindelig Spidsvingemåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jeppe Lyngsø

Variation

: Hverken det adulte individ eller larven varierer det store.

Forveksling

: Mere slidte eksemplarer af den adulte sommerfugl kan forveksles med blandt andet Katostmåler (L. clavaria). De kan kendes fra hinanden ved at Katostmåleren har et mere kraftigt tværbånd, mørkere grundfarve samt at den optræder mere skarpt optegnet.

Udbredelse

: Arten er udbredt over det meste af den Palearktiske region. Det vil sige hele Europa, Nordafrika og det meste af Asien. I Asien mangler den i de sydlige lande såsom Saudi-arabien, Indien, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia og Thailand.
Almindelig Spidsvingemåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det adulte individ flyver om natten i juli-august, men jages let op om dagen.

Larven overvintrer, indtil den året efter flyver som imago i juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Spidsvingemåler baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Spidsvingemåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Spidsvingemåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever af flere forskellige arter af ærteblomstrede planter. Førhen mente man at den levede af Gåsefod. (Deraf navnet chenopodiata.)

Det voksne individ flyver om natten i juli-august, men den kan let jages op om dagen. Den optræder især på tørre lokaliteter.

Levested

: S. Chenopodiata er udbredt og almindelig over hele landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Sommerfugle af Morten Top-Jensen og Michael Fibiger.

De senest indberettede arter i Naturbasen: