Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel

Kendetegn

: Imago er overvejende rød med sorte tegninger, antagelig en form for advarselsfarver. Antenner og ben er sorte. Længde 10-12 mm. Nymfen er rødbrun-sort med kraftig behåring.
Rød Kanttæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elisabeth Siegel

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan i farvetegningen overfladisk minde om Ildtæge (artsbeskrivelse: www.naturbasen.dk...ildtaege ) og Soldatertæge (artsbeskrivelse: www.naturbasen.dk...soldatertaege ), som dog begge i alle detaljer er væsentligt anderledes bygget og langt sjældnere her i landet.

Udbredelse

: Den blev tidligere betragtet som ikke helt almindelig, men har i de senere årtier bredt sig meget og er nu udbredt og ret almindelig i de fleste landsdele.
Rød Kanttæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Kanttæge baseret på Naturbasens observationer:
Rød Kanttæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Kanttæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-september. Den kan leve på mange forskellige urteagtige planter, især ærteblomster, læbeblomster og kurveblomster. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på mange forskellige lysåbne biotoper, som skovlysninger, overdrev, haver, ruderater og brakmarker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: