Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Kendetegn

: Imagos grundfarve er grøn eller grønlig. Dækvinger, pronotum og scutellum er dog delvis rødlige. Pronotums siderande er tornagtigt fremstående. Længde 14-18 mm. Nymfen er lysegrøn til grøn med sarte rød-gule tegninger.
Stor Løvtæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Krone

Variation

: Farven kan variere en del. Ofte bliver den mere rødlig under overvintringen.

Forveksling

: Den kan evt. forveksles med Almindelig løvtæge og Pileløvtæge, men er dog betydeligt større og har mere fremstående siderande på pronotum.

Udbredelse

: Den udbredt og ret almindelig i de fleste egne, dog sjældnere i de vestlige egne af Jylland.
Stor Løvtæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog normalt i dvale om vinteren. Den bliver ofte tiltrukket af lys, når den flyver i sensommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Løvtæge baseret på Naturbasens observationer:
Stor Løvtæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Løvtæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juni-oktober. Den kan leve på mange forskellige løvtræer, især Tjørn, Røn, Birk og Pil. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåbne lokaliteter, hvor værtsplanterne forekommer, gerne højt oppe i træerne, ofte i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: