Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Leif Knudsen
    Foto: Leif Knudsen
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Kendetegn

: Vingefang: 23-26 mm. Grundfarven hvid. Rodfeltet sort, blandet med få violette skæl. Mellemfeltet med en midterlinie, der er opløst i prikker. Det indre sømfelt er violetsort, indad begrænset af en lysebrun linie. Det ydre sømfelt med grå og brunlige skygger; bølgelinien hvid og stærkt takket.

Bagvingen med et bredt gråligt tværbånd og uden for dette en brunlig linie, adskilt fra båndet af en lys, takket bølgelinie. På den inderste halvdel af bagvingen er der mange små sorte prikker samt to lidt større på randen.

Flyver om natten, men kan indimellem også jages op om dagen.

Benvedmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Forveksling

: Kan uden tvivl forveksles med flere lyse målere med mørke tegninger, f.eks. Elmemåler (Calospilos sylvata), Hindbær-bladmåler (Mesoleuca albicillata) og Snerre-Bladmåler (Cosmorhoe ocellata).

Udbredelse

: Arten er kendt fra hele landet bortset fra Vestjylland og Nordvestjylland. Der foreligger kun få fund fra Nordøstjylland. Den kan af og til optræde ret talrigt på lokaliteter i landets sydlige dele.

Udbredt i øvrigt fra det vestlige Centralasien gennem Rusland til det vestligste Europa og fra Sydskandinavien til Middelhavet.

Benvedmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid fra medio maj til ultimo august i to sammenhængende generationer.

Tidsmæssig fordeling

af Benvedmåler baseret på Naturbasens observationer:
Benvedmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Benvedmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven erklar grøn med rustfarvede pletter. Den ligner bladstilke af værtsplanten Benved. Den lever fra juni til oktober. Arten overvintrer som puppe mellem sammenspundne blade.

Levested

: I skovbryn, krat og markhegn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads forlag, 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: