Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Krat-Ærenpris overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En ret spæd plante med krybende stængel. Den har tynde (-3)-5-7 lappede blade uden spids, med but midterlap.

Bægrefligene er glatte med rette, knap 1 mm. lange randhår. Blomsterstilkene 3,5-7 gange bægrets længde, med ensidig behåring af korte hår - samt lange hår til alle sider. Kronen er 4-6 mm., blegviolet/hvidlig med 16-19 purpur striber. Griflen er 0,3-0,6 mm. lang. Støvknap bleg til blegblå, støvblad 0,4-0,8 mm lang. Frøets fordybning med tydelig indrullet rand.

Krat-Ærenpris er tetraploid med 2n=36 kromosomer.

Krat-Ærenpris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Claus Danielsen

Variation

: Der er stor variation inden for underarten. Karaktererne er sjældent helt rene, og ofte ser man planter, der morfologisk nærmer sig Vedbend-Ærenpris (Veronica hederifolia ssp. hederifolia).

Blomsterstilken kan være kort, glat bortset fra en hårstribe, og bladene kan have spids midtlap.

Forveksling

: Den kan let forveksles med Vedbend-Ærenpris (Veronica hederifolia ssp. hederifolia) og går tilsyneladende gradvis over i denne.

Vedbend-Ærenpris i "typisk form" har noget kødede blade, større og blå krone (6-9 mm) med hvidlig midte og 16-22 mørkeblå striber, blå støvknap. Støvblad 0,7-1,2 mm lang, griflen 0,7-1,1 mm lang. Blomsterstilke for det meste glatte bortset fra en hårstribe. Bægerflige glatte, med ca. 1 mm. lange randhår. Frøets fordybning kun med svagt indrullet rand.

Vedbend-Ærenpris er hexaploid med 2n=54 kromosomer.

Udbredelse

: Almindelig i de frugtbare egne, ellers mindre almindelig. Kan være meget almindelig og allestedsnærværende i nogle lokalområder.
Krat-Ærenpris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer april-juni, starter ofte tidligt.

Tidsmæssig fordeling

af Krat-Ærenpris baseret på Naturbasens observationer:
Krat-Ærenpris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krat-Ærenpris - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt, der visner væk snart efter blomstringen.

Levested

: Løvskov, krat, haver og skovbryn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Fischer, M. 1967. Beiträge zur Cytotaxonomie der Veronica hederifolia-Gruppe (Scrophulariaceae). Österr. Bot. Zeitschr. 114: 189-233.

Gadella, T.W.J. & Kliphuis, E. 1975. Cytological Observations in the Veronica hederifolia Complex in Denmark. Botanisk Tidskrift bd. 69, hft. 4. 245-247.

De senest indberettede arter i Naturbasen: