Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard

Kendetegn

: Arten har nu skiftet navn til Sunira circellaris.

Vingefang 34-40 mm. Forvingen rød-brun med mere eller mindre grålig iblanding. Linjerne lidt mørkere brune. Nederst i nyremærket en ret diffus, sortagtig udfyldning. Bagvingen mørkt grå med et nærmest flødefarvet felt ved forkanten.

Cirkel-Jordfarveugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pia Odgaard

Variation

: Forvingen kan variere med mere eller mindre grålig iblanding.

Forveksling

: Cirkel-jordfarveugle, A. circellaris forvekles mest med Mager jordfarveugle, A. macilenta, men kan kendes fra denne på det mere bugtede forløb af bølgelinjen og på det flødefarvede felt forrest på bagvingen.

Udbredelse

: Arten er udbredt og almindelig i hele landet, men optræder kun sjældent i større tal.
Cirkel-Jordfarveugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid i Danmark fra primo september til medio oktober (kan dog hvis vejret er mildt findes i primo november).

Tidsmæssig fordeling

af Cirkel-Jordfarveugle baseret på Naturbasens observationer:
Cirkel-Jordfarveugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cirkel-Jordfarveugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra april til juni, først i knopper og blomster af skov-elm (Ulmus glabra), poppel (Populus) og pil (Salix), senere på forskellige urteagtige planter, blandt andet mælkebøtte (Taraxacum). Overvintringen sker som æg, og forpupningen foregår i en kokon i jorden - men inden ligger den i hvile, som larve, i jorden i ca 5-6 uger.

Imago kommer til lys og sukkerlokning.

Levested

: I løv- og blandingsskove, ved krat samt i hegn og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou: Nordens Ugler s.296

De senest indberettede arter i Naturbasen: