Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Kendetegn

: Vingefang 33-37 mm. Forvingens grundfarve er blegt gul. I den ydre del af mellemfeltet og den indre del af sømfeltet ses mange brune pletter, der sammen danner et uregelmæssigt tværbånd. På den øvrige del af forvingen ses mindre, brune pletter samt en større ved kanten i rodfeltet. Bagvingen er hvid.

På mange eksemplarer er forvingens tegning næsten forsvundet, så der tilbage kun er en meget svag rødlig tegning og nederst i nyremærket en brun plet med hvid kerne.

De mørke tegninger er ikke sammenhængende i et bånd - som hos togata.

Brombær-Guldugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Larsen

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: Evt. Toga-septemberugle.

Udbredelse

: Arten er udbredt og almindelig i hele landet, men den optræder normalt ikke i større antal.
Brombær-Guldugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden her i landet er fra medio august til ultimo september.

Tidsmæssig fordeling

af Brombær-Guldugle baseret på Naturbasens observationer:
Brombær-Guldugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brombær-Guldugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er rødbrun med mørkere pletter og lyse striber, den lever i maj-juni som togatas først på blomsterne af pil og poppel - senere også af lave urter.

Overvintringen foregår som æg, og forpupningen finder sted i en kokon i jorden. Larven opholder sig i kokon i et par uger, inden selve forpupningen sker.

Levested

: På de fleste biotopstyper med løvtræer og -buske.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou: Nordens Ugler, 1991.

Top-Jensen og Fibiger: Danmarks sommerfugle, Østermarie 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: