Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson

Kendetegn

: Vingefang: 34-39 mm. Forvingerne brun-grå med to tydelige, sorte, tværliggende striber. Mellem disse to striber er der to hvidlige pletter, der minder en del om tallet 80. Bagvingerne er grålige.
Brillespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Forveksling

: Kan forveksles med sin slægtning Tethea or, men denne har flere mørke striber på forvingerne, og en anderledes plet sammesteds.

Udbredelse

: Kun fundet i Danmark 3 gange, som et sjældent trækdyr. Første fund er fra Vindeholme (Lolland) 1972. Sidenhen er den fundet i Blåvand (Vestjylland) 2006 og Gedser (Falster) 2008.
Brillespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten har to årlige generationer. Flyvetiden er maj-juli og august-september. Larven i maj-juni og august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Brillespinder baseret på Naturbasens observationer:
Brillespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brillespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Imago tiltrækkes af lyslokning. Larven lever på poppel og bævreasp.

Levested

: Skovbryn, skove o.lign. med bævreasp og poppel.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: