Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Kendetegn

: Vingefang: 34-39 mm. Forvingerne brun-grå med to tydelige, sorte, tværliggende striber. Mellem disse to striber er der to hvidlige pletter, der minder en del om tallet 80. Bagvingerne er grålige.

Forveksling

: Kan forveksles med sin slægtning Tethea or, men denne har flere mørke striber på forvingerne, og en anderledes plet sammesteds.

Udbredelse

: Kun fundet i Danmark 3 gange, som et sjældent trækdyr. Første fund er fra Vindeholme (Lolland) 1972. Sidenhen er den fundet i Blåvand (Vestjylland) 2006 og Gedser (Falster) 2008.
Brillespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten har to årlige generationer. Flyvetiden er maj-juli og august-september. Larven i maj-juni og august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Brillespinder baseret på Naturbasens observationer:
Brillespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brillespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Imago tiltrækkes af lyslokning. Larven lever på poppel og bævreasp.

Levested

: Skovbryn, skove o.lign. med bævreasp og poppel.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: