Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Øllgaard
    Foto: Hans Øllgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Blomstersiv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 20 cm. høj sumplante med krybende jordstængel og og linjeformede blade.

Blomsterne sidder i en klase og er ganske små, kun ca. 4 mm, og med 6 grønne blosterblade 6 støvdragere og 3 ved grunden sammenvoksede grifler (støvveje).

Blomsterne er uanseelige, men frugten, som får opbløste 2-frøede, 3-6 mm. lange bælgkapsler er mere i øjnefaldende.

Blomstersiv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Når man tager planten nærmere i øjensyn, er der ingen forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Det er en nordlig og nordøstlig art, som er meget sjælden og i forsvinden i Danmark og med få forekomster i Midt- og Nordjylland og Nordøstsjælland og (ifølge AFD) med en enkelt forekomst på Sydfyn.

Den er langt mere almindelig og udbredt i store dele af Sverige og Finland: linnaeus.nrm.se...schepalv.jpg

Blomstersiv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli, herefter fremkommer de ret iøjnefaldende kugleformede frugter.

Tidsmæssig fordeling

af Blomstersiv baseret på Naturbasens observationer:
Blomstersiv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blomstersiv - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig plante med vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Scheuchzeria skøvtseria er efter den svejtsiske botaniker Johann Scheuchzer (1684-1738). Palustris betyder "voksende på sumpede steder".

Blomstersiv sigter formentlig til det stadium, hvor planten er mest iøjnefaldende, nemlig når den har frugt og oppustede bælgkapser, der gør den kugleformet.

Levested

: Våd hængesæk i tørvemoser, fugtige højer i højmoser o.l. og bredden af næringsfattige søer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: