Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: lene kibsgaard
    Foto: lene kibsgaard
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen

Svær at bestemme!

Kan forveksles med den ret sjældne Noctua janthina. Kendes herfra på det smallere sorte bagvingebånd og den skarpere afgrænsning af det sorte på forvingeundersiden.

Kendetegn

: Vingefang: 38-47 mm. Forvingens grundfarve er rødbrun med grå område.
Brunviolet Smutugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hugo Nissen

Forveksling

: N. janthe og N. janthina ligner hinanden rigtig meget. Der kan der forekomme variationer af begge arter der kan overlappe i karaktertræk, derfor er genitalepræparation den sikre måde at artsbestemme disse to arter.

N. janthe er svær at adskille fra den sjældne N. janthina. N. janthe har et mindre bredt bånd på bagvingen, hvilket får bagvingen til at fremstå gul med sort bånd, modsat janthina, hvor bagvingen har et bredere sort bånd og et sort bånd øverst på bagvingen, hvilket kan få bagvingen til at fremstå sort med gult midtparti.

De to arter kan ikke adskilles 100 % udelukkende på forvingerne, janthe er oftest den mindst mørke af de to arter.

Udbredelse

: Arten er udbredt og almindelig i hele landet.
Brunviolet Smutugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses fra slutningen af juli til midten af september. Hvor den kommer til lys og sukkerlokning.

Tidsmæssig fordeling

af Brunviolet Smutugle baseret på Naturbasens observationer:
Brunviolet Smutugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brunviolet Smutugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever overvintrende fra august eller september indtil maj, hvorefter den forpupper sig i jorden. Larven kan findes på flere urteagtige planter som: Skræppe, Kodriver eller Brombær.

Levested

: Arten lever i mange forskellige biotoper, men især i åbne områder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Top-Jensen, M og Fibiger, M, 2009, Danmarks sommerfugle, Bugbook Publishing.

Skou, Peder, 1991, Nordens ugler, Apollo books.

Waring, P og Townsend, Ma, 2013, field guide to the Moths of Great Britain and Ireland, British Wildlife Publishing Ltd.

www.lepiforum.de/lepiwiki.pl...

De senest indberettede arter i Naturbasen: