Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Leif Knudsen
    Foto: Leif Knudsen

Kendetegn

: Vingefang: 32-43 mm, der kan forekomme individer med vingefang helt ned til 25 mm. Forvingens grundfarve varierer fra lysere til mørkere grå, med sortagtige tegninger, med et hvidt mærke midt på vingen, som har givet arten sit danske navn pga. ligheden med det græske bogstav gamma. Forvingen har et metallisk skær. Det er en af vores mest almindelige natsommerfugle.
Gammaugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kristian Raaschou

Variation

: Autographa gamma er meget variable art, både størrelsen og grundfarve på forvingen kan variere rigtig meget, men det hvide gammategn på forvingen er et sikkert kendetegn for denne art, dog kan der sjældent forekomme individer hvor gammategnet er afbrudt, hvor den så ikke kan adskilles fra to andre danske arter i slægten.

Forveksling

: A. gamma kan forveksles med Det Gyldne U (Autographa pulchrina) og Det Gyldne J (Autographa jota), men adskilles fra disse ved at det hvide gammategn ikke er afbrudt.

Udbredelse

: Almindelig og udbredt over hele Danmark, hvor den ofte optræder i stort antal. Nogle år ses store træk af arten, hvor man kan opleve flere hundrede individer på en gang.
Gammaugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: A. gamma er en af vores dagflyvende natsommerfugle, hvor den ofte ses fouragerende (nektarsøgende) på forskellige blomster, det kan ligne en lille kolibri når den sværmer rundt om blomsterne. Men den kan også lokkes til både lys og sukkerlokning, så den kan ses døgnet rundt.

Imago flyver i flere generationer, den er observeret i mange af årets måneder, men er mest almindelig fra maj-oktober. Da en stor del af de individer vi ser i Danmark er trækkende immigranter, så er det svært at kende antallet af generationer.

Larven kan træffes fra forår til efterår.

Tidsmæssig fordeling

af Gammaugle baseret på Naturbasens observationer:
Gammaugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gammaugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larvens foderplanter er mange forskellige urteagtige planter som: Snerre, Kløver, Stor Nælde, Gråbynke, Tvetand, Galtetand og Mynte. Larven ses også på haveplanter som: Almindelig ært og forskellige salater. Larven forpupper sig i en kokon mellem sammenspundne blade på foderplanter. Arten formodes ikke at kunne overvintre i Danmark, fordi vinteren er for kold. Så de individer vi ser i Danmark kommer trækkende fra middelhavsområdet, hvor vintrene er mere milde, de fleste overvintrer i det nordlige Afrika. Derfor varierer antallet af observationer af denne art også voldsomt meget fra år til år, alt efter hvor stort et træk der har været.

Fordi der kan forekomme så mange individer af arten på en gang, spiller den flere væsentlige roller i naturen: både imago og larver er fødekilder for mange insektspisende fugle og flagermus, den fungerer i nogen grad som bestøver af forskellige blomster og larverne spiller en rolle som græssere i forskellige økosystemer (Willem N. Ellis, 2016)

Levested

: Kan findes i alle habitater hvor er er nektar til imago eller hvor larvens foderplanter forekommer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Waring, P og Townsend, Ma, 2013, field guide to the Moths of Great Britain and Ireland, British Wildlife Publishing Ltd.

Skou, Peder, 1991, Nordens ugler, Apollo books.

Willem N, Ellis, 2016, what is going on with the silver Y, Autographa gamma, Entomologische Berichten 76(1):21-27.

www.lepiforum.de/lepiwiki.pl...

De senest indberettede arter i Naturbasen: