Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Henrik Larsen
    Foto: Hans Henrik Larsen
  • Fotograf: Jørgen Erik Nissen
    Foto: Jørgen Erik Nissen
  • Fotograf: Jørgen Dam
    Foto: Jørgen Dam

Kendetegn

: Toppet skallesluger har en længde på 52-58 cm og et vingefang 70-82 cm. Den har en langstrakt krop med lang tynd hals og et langt smalt rødt næb med en lille krog i spidsen. Øjnene er røde. Navnet skyldes en meget pjusket nakketop. Hannen har sort grøntglinsende hoved, hvid halskrave og brunt bryst med sorte pletter. Brystsiderne er sorte med hvide pletter. Ryggen er sort og flankerne grå. I flugten har hannen to sorte linier i den hivde vingeplet. Hunnen har brunt hoved med en glidende overgang til det lyse bryst. Ryg og flanker er grålige. I flugten har hunnen en hvid vingeplet adskilt i to af en sort linie.
Toppet Skallesluger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Skeldahl

Forveksling

: Toppet skallesluger kan for veksles med stor skallesluger der er større og kraftigere. I flugten har stor skallesluger en mere skarp grænse mellem hoved og hals, samt et større hvidt område på vingen uden sorte linier. Stor skallesluger ses desuden fortrinsvis i fjorde og søer, hvor den afløser toppet skallesluger.

Udbredelse

: Den danske ynglebestand er på ca. 3000 par og spredt over hele landet.
Toppet Skallesluger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Toppet skallesluger kan ses hele året. I træktiden og i vinterperioden er arten mest talrig, da trækgæster fra Skandinavien er på besøg.

Tidsmæssig fordeling

af Toppet Skallesluger baseret på Naturbasens observationer:
Toppet Skallesluger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toppet Skallesluger - månedlig fordeling

Biologi

: Toppet skallesluger yngler først i maj-juni. Skjuler reden i høj vegetation. Efter klækning opholder hunnen og ungerne sig nær kysten. Hannerne samles i samme periode i store flokke for at fælde svingfjerene. Arten kan om vinteren ses i store flokke langs kysterne. Lever af tobis, ålekvabber o.l.

Levested

: Toppet skallesluger Lever udelukkende ved kysten og i saline kystlaguner. Den yngler spredt i hele landet.

Trusler

: Forstyrrelser fra sejlads og fiskeri i fældeperioden og i træktiden.

Bevaringstiltag

: Toppet skallesluger kan hjælpes ved at sikre føderige områder hvor arten kan fælde sine svingfjer og og søge føde uforstyrret.

De senest indberettede arter i Naturbasen: