Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erni Boesen
    Foto: Erni Boesen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Kendetegn

: Længde: 4,1 - 4,5 mm. En overvejende orangebrun til rødorange blomstertæge. Oversiden har mange små og rødbrune pletter samt nogle større, lysere og uregelmæssige pletter. Oversiden er desuden beklædt med lange og lyse hår.

Pronotum har langs siden en mørk stribe, som normalt fortsætter videre til dækvingernes sider. Membranen er gråbrun med røde årer. Benene og følehornene er rødgule, baglårenes spids og følehornsroden er normalt mere rødlig

Askeblomstertæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen Kryger

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter

Udbredelse

: Arten er ret sjælden, men dog kendt fra de fleste landsdele.
Askeblomstertæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli-august

Tidsmæssig fordeling

af Askeblomstertæge baseret på Naturbasens observationer:
Askeblomstertæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Askeblomstertæge - månedlig fordeling

Biologi

: Ask er artens eneste værtsplante. Især foretrækkes store fritstående træer med god frugtsætning.

Den har en generation om året og overvintrer som æg. Den lever primært af dyrisk føde.

Levested

: Skovbryn, langs veje, parker mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skipper, L. Danmarks Blomstertæger. 2013.

miridae.dk:

miridae.dk/pseudoloxops_coccineus

De senest indberettede arter i Naturbasen: