Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Løvskimmelbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1-1,4 mm. Kroppen er rødbrun eller gulbrun. Benene og følehornene er rødlige.

Følehornskøllen er 3-leddet, 9. følehornsled er næppe længere end bredt. Bagføddernes 1. led er meget længere end 2. led. Hovedet er kraftigt punkteret, punkturen er ikke finere end pronotums. Tindingerne er meget korte og utydelige.

Pronotum er smalt, kun ca. 1/4 bredere end langt, og har en ret svag og lille rodgrube ved midten. Det bredeste sted falder på midten eller lidt foran midten. Punkturen er ret kraftig.

Scutellum er noget tværbredt. Dækvingerne er tilsammen mindst 2/3 bredere end pronotum. Punktstriberne er kraftige og stribemellemrummene har en fin punktrække. Dækvingernes bagrand er ikke indbugtet ved sømmen. Sømspidsen er afrundet. 1. bugled har ikke lårlinjer

Løvskimmelbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Ravn Jensen

Forveksling

: Der er en del lignende arter, men den kan adskilles fra de fleste af disse (alle Corticarina-arter) ved hovedets kraftige punktur, som ikke er finere end pronotums.

Corticarina similata ligner rigtig meget, men den har meget fin punktur på hovedet. Denne karakter bør altid undersøges under artsbestemmelsen, da de øvrige karakterer er vage og svære at vurdere uden sammenligningsmateriale. Den har typisk lidt bredere pronotum med lidt finere punktur, lidt dybere rodgrube på pronotum, finere punktrække på dækvingernes stribemellemrum og lidt kortere fødder med bredere 1. led. Desuden har den ofte fint tandformet fremstående pronotumbaghjørner.

Corticarina lambiana ligner også meget, men den har lidt bredere pronotum og kortere dækvinger. Den er desuden større, idet den måler 1,4-1,6 mm. Den er meget sjælden i Danmark og kun fundet i Nordjylland.

Corticarina minuta og truncatella kan ligne ved første øjekast, men hos disse er pronotum væsentligt bredere, mindst 1/2 gang bredere end langt.

Vores 3 Melanophthalma-arter ligner også en hel del, idet de også har smalt pronotum og ret kraftig punktur på hovedet. De adskilles ved at have meget bredere scutellum og svagt indbugtet dækvingebagrand ved sømspidsen. Sømspidsen er skarp, mens den hos Løvskimmelbille er afrundet. Dækvingernes bagrand skal ses direkte bagfra, for at kunne se de to sidstnævnte karakterer (se fig. 9 på siden her: www.biodiversitylibrary.org...1up ). Derudover har 1. bugled på hver side en skråt bagudrettet lårlinje, startende fra baghoftens inderside.

Udbredelse

: Arten er meget almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Løvskimmelbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Løvskimmelbille baseret på Naturbasens observationer:
Løvskimmelbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Løvskimmelbille - månedlig fordeling

Biologi

: Kan findes i dødt plantemateriale, f.eks. i løv eller planteaffald. Den kan også findes på løv af levende træer samt i urtevegetation.

Levested

: Skove, haver, parker mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

coleo-net.de:

coleonet.de...corticarina

De senest indberettede arter i Naturbasen: