Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Mannerheims Glansløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,8-3,4 mm.

Kroppen er sort, højst med meget svagt blåligt skær. Dækvingerne kan sjældent have en diffus plet ved sideranden nær spidsen. Derudover er dækvingespidsen ofte lidt lysere. Benene er ensfarvet rødgule. Følehornene er sortbrune med rødgult 1. følehornsled.

Oversiden er ubehåret og blank. Panden har 2 pandefurer og i hver side 2 børstepunkter ved øjets inderrand.

Pronotum er bredt, siderne er meget rundede helt til de stumpvinklede baghjørner, og derfor ikke indbuede bagtil. Pronotum er bag baghjørnerne fladt udskåret.

Dækvingerne er ret kort, ca. 2,7 gange længere end pronotum, siderne er rundede. 7. punktstribe mangler eller er kun meget svagt antydet. 3. stribe eller stribemellemrum har 2 børstepunkter.

Flyvevingerne er kraftigt forkortede, højst nående til midten af 2. rygled.

Se foto af arten i høj kvalitet her (klik op i stort): danbiller.dk/beetle/4792

Mannerheims Glansløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jessica Carter

Forveksling

: Bembidion er en artsrig slægt. Mange arter har bagtil indbuede pronotumsider, men der er også flere arter med helt rundede pronotumsider, som især for den uerfarne kan ligne rigtig meget. Hvis man ikke har belæg, skal man som minimum have skarpe billeder taget direkte oppefra, for at kunne foretage en sikker artsbestemmelse.

Den absolut største forvekslingsmulighed er Dråbeplettet Glansløber (Bembidion guttula), som næsten altid har en spidsplet på dækvingerne, der dog kan være noget diffus. Den har mørkere, mere brunlige ben samt 1. følehornsled. Pronotum er smallere med lidt svagere rundede sider og lidt tydeligere markerede baghjørner. Oversiden har normalt lidt tydeligere grønligt eller blåligt skær. Dækvingerne er lidt længere (ca. 3 gange så lange som pronotum) med lidt svagere rundede sider. Flyvevingerne er fuldt uviklede eller kun svagt forkortede, mindst nående til roden af 5. rygled. Foto i høj kvalitet: danbiller.dk/beetle/4784

Arter som B. biguttatum, B. aeneum, B. lunulatum og B. iricolor adskilles ved at pronotum bag baghjørnerne har en dybere udskæring (se figur 31 på følgende link, hvor mannerheimii indgår under navnet unicolor: www.biodiversitylibrary.org...1up ). Derudover er de lidt større med tydeligere metalskær.

But Glansløber (Bembidion obtusum) adskilles ved at have smallere pronotum, som bag baghjørnerne helt mangler udskæring og derfor har helt lige bagrand. Derudover har den tydeligere metalskær.

Se oversigt over slægtens arter her:

danbiller.dk...Bembidion

Udbredelse

: Arten er almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Mannerheims Glansløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Især om foråret og sommeren, men den kan findes året rundt, om vinteren f.eks. ofte i opskyl efter højvande.

Tidsmæssig fordeling

af Mannerheims Glansløber baseret på Naturbasens observationer:
Mannerheims Glansløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mannerheims Glansløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den foretrækker fugtig og noget skygget bund, hvor den blandt andet kan findes i døde plantedele og mos.

Levested

: Den findes især i skov med muldbund, men kan også findes i næringsrige moser, ved vandhuller og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 1

De senest indberettede arter i Naturbasen: