Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Stenus similis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-5,5 mm. Kroppen er sort. Benene er gule med sorte knæ og følehornene er gule med sort 1. led. Kæbepalperne er gule.

Pronotum har ikke midtfure. Dækvingerne er langs sømmen ca. 1/3 længere end pronotum. Bagkroppens sider har ikke tydelige kanter, undtagen helt fortil. Bagfødderne er betydeligt kortere end bagskinnebenene. 4. fodled er tydeligt tvelappet.

Stenus similis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: De største forvekslingsmuligheder vil være Stenus cicindeloides og solutus, som ved første øjekast ligner meget og har samme størrelse. De adskilles dog let ved at have gult 1. følehornsled. S. cicindeloides adskilles yderligere ved at oversiden er kraftigt punkteret og ved at skinnebenene er sorte, højst med lysere spids. S. solutus adskilles yderligere ved at benenes lyse partier normalt er mere bleggule. Derudover er benene i større udstrækning sorte og oversiden er mere hvidligt behåret.

Der er andre gulbenede Stenus-arter med sort 1. følehornsled, men de er mindre. F.eks. kan nævnes Stenus nitidiusculus og palustris, som også adskilles ved at have kantede bagkropssider. Derudover er de slankere.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i Danmark. Den er dog aldrig fundet i Nordvestjylland.
Stenus similis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Stenus similis baseret på Naturbasens observationer:
Stenus similis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stenus similis - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er som mange andre arter i slægten nært tilknyttet fugtig bund. I forbindelse med oversvømmelse søger dyrene op i vegetation eller bliver skyllet i land i opskylsbunker, hvor de ofte kan findes i antal. I varmt vejr er de ofte aktive og kan da ses løbe i vegetationen.

Levested

: Moser, bredder af søer og vandhuller samt andre fugtige naturtyper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1951: Danmarks Fauna 57, Rovbiller 1. del.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: