Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
  Foto: Morten Kofoed-Hansen
 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur
 • Fotograf: Bo Valeur
  Foto: Bo Valeur

Atlas

: Othius subuliformis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6 mm. Kroppen er brunlig, dog i nogle tilfælde med mere eller mindre rødbrunt pronotum. Benene og følehornene er rødgule.

Følehornenes 6.-10. led er tydeligt tværbrede. Hovedet er omtrent så bredt som pronotum og dets mikroskulptur er delvist netmasket, især fortil. Halsen er mindst halvt så bred som hovedet.

Pronotum har 2 længdepunktrækker med hver 3 punkter, det forreste punkt er placeret langt fra forranden. Derudover er der nogle spredte punkter ved forhjørnerne. Dækvingesømmene er rette og støder sammen på normal vis (i modsætning til f.eks. Xantholinus). Sømstriber mangler eller er højst svagt antydede. Flyvevinger mangler. Bagskinnebenene er tornede.

Foto af arten i høj kvalitet kan ses her (klik op i stort): danbiller.dk/beetle/6843

Othius subuliformis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Valeur

Forveksling

: Othius angustus ligner en hel del, men adskilles ved at have lidt smallere hoved, altid rødgult pronotum, højst med mørkere midte, overvejende tværbølget mikroskulptur på hovedet og ikke eller næppe tværbrede 6.-10. følehornsled. Det forreste punkt i pronotums punktrækker er placeret tættere på forranden. Har man belæg kan den let adskilles ved tilstedeværelsen af flyvevinger. Derudover har den en hudbræmme ved bagranden af 5. frie rygled, men denne karakter kan dog være svær at se på fotos. Mange af karakterene er noget vage - sammenlign derfor med de linkede fotos af de to arter, her angustus (klik op i stort): danbiller.dk/beetle/6841

Othius punctulatus adskilles let ved at have rødlige dækvinger og ved at være væsentligt større (10-15 mm).

Udbredelse

: Arten er almindelig og kendt fra alle dele af landet.
Othius subuliformis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Othius subuliformis baseret på Naturbasens observationer:
Othius subuliformis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Othius subuliformis - månedlig fordeling

Biologi

: Kan findes i hule træer, i løv og mos, ved myrer og i muldvarpe- og musereder.

Levested

: Primært i skov, men kan også findes i mere åbne naturtyper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V, 1952: Danmarks Fauna 58, Rovbiller 2. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: