Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Anaspis regimbarti overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,8-3,8 mm. Kroppen er overvejende sort med rødgult pronotum og forhoved. Følehornene er sorte med gullig rod, benene er gullige med mørkere skinnebens- og fodledsspidser. Dækvingernes behåring er kort og overvejende gullig, men på et skarpt afgrænset parti langs sømmen er behåringen sort og utydelig. Også dækvingespidsen har utydelig behåring, men her er overgangen mere diffus.
Anaspis regimbarti
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Ulrik

Forveksling

: Den kan især forveksles med Anaspis ruficollis, som adskilles ved at dækvingernes behåring er ensfarvet gullig.

Anaspis thoracica adskilles ved have gult hoved.

Ved første øjekast vil hunnen af Mordellochroa abdominalis muligvis kunne forveksles, da den også har rødgult pronotum. Den tilhører dog en helt anden familie, nemlig Brodbiller (Mordellidae), og kan hurtigt adskilles ved den langt udtrukne bagkropsspids. Desuden er den væsentligt større (5,5-6,5 mm) og har mørke mellem- og bagben.

Udbredelse

: Arten er kendt fra Øst- og Sønderjylland, samt øerne undtagen Bornholm. Den er ikke helt almindelig
Anaspis regimbarti - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra slutningen af maj til juli.

Tidsmæssig fordeling

af Anaspis regimbarti baseret på Naturbasens observationer:
Anaspis regimbarti - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Anaspis regimbarti - månedlig fordeling

Biologi

: Larven udvikles i dødt ved af løvtræer. Det voksne dyr er blomstersøgende og kan især træffes på Hvidtjørn.

Levested

: Skov
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: