Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Skærm-Vintergrøn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Skærm-Vintergrøn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Udbredelse

af Skærm-Vintergrøn baseret på Naturbasens observationer:
Skærm-Vintergrøn - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Skærm-Vintergrøn baseret på Naturbasens observationer:
Skærm-Vintergrøn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skærm-Vintergrøn - månedlig fordeling

Levested

: Skærm-vintergrøn vokser på sand i gamle nåleskove.

Trusler

: Tilgroning af lysåbne skovtyper. Afskovning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste 2019

De senest indberettede arter i Naturbasen: