Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kai Overgaard
    Foto: Kai Overgaard
  • Fotograf: Magnus Lauritsen
    Foto: Magnus Lauritsen
  • Fotograf: Magnus Lauritsen
    Foto: Magnus Lauritsen

Atlas

: Mose-Post overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Mose-post (Rhododendron tomentosum (synonym: brachycarpum) er en hvidblomstrende plante i lyngfamilien, i slægten Rhododendron, der bliver mellem 50 og 120 cm. høj. Bladene er aflange og smalle, og ligner mest af alt store blade fra en anden plante i samme familie, nemlig rosmarin-lyng. Det er en grenet busk, der står stedsegrøn hele året.
Mose-Post
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kai Overgaard

Variation

: Kan variere fra kummerlig form til en livskraftig plante, alt efter vækstforhold.

Forveksling

: Ikke umiddelbart.

Udbredelse

: Især udbredt i Sverige og Finland, samt det østlige Norge. Ses også på den vestlige del af Grønland, sjælden og den nordlige del af Asien, helt over til fjernøsten. Den er også at finde i Centraleuropa.
Mose-Post - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer i juni-juli, men kan ses hele året, da det er en flerårig plante.

Tidsmæssig fordeling

af Mose-Post baseret på Naturbasens observationer:
Mose-Post - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mose-Post - månedlig fordeling

Biologi

: Den vokser typisk surt, som i eksempelvis højmoser med megen soleksponering. Den kan også træffes i skovsumpe.

Levested

: Den er kun kendt fra en bestand, nemlig Råbjerg Mose i NEJ. Her falder antallet af planter desværre med årene. Den har højest sandsynlig været mere udbredt og almindelig i Danmark i forhistorisk tid.

Den blev første gang fundet i Danmark i 1983. Den har uden tvivl været i landet mange år inden, men det skjulte levested har gjort at den har været overset indtil da. Det var en lokal dame, ved navn Lis, fra Store Rød (Tæt ved mosen), der i sin tid fandt den i mosen. Hun har berettet om hvordan hun fulgte rævens spor i mosen, da den helst ville undgå at få våde poter. Derfor vidste hun at der ikke var blødt og fugtigt, så længe rævens aftryk var at se. En dag stødte hun på mose-post, og kontaktede den lokale ekspert inden for området, der kunne bekræfte hendes mistanke. Fundet blev straks meldt til Dansk Botanisk Forening, hvor fundet kom med i tidsskriftet URT d. 4. november 1986. Lis bor stadig den dag i dag, i området, men besøger ikke længere lokaliteten.

Trusler

: Menneskelige trusler: Opgravning, tørvegravning, dræning, beplantning, mm.. Naturlige trusler: Der har kunne ses en tilbagegang i antal efter tørke. Især tørken i 2018 gjorde et betydeligt indhug i den lille bestand.

Bevaringstiltag

: Afgræsning vil sandsynligvis give de rette forstyrrelser og blotlægninger af den omkringliggende jord, så vindslyngespredningen vil kunne effektiviseres.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bo Mossberg & Lennart Stenberg, Den Nye Nordiske Flora, Gyldendal, 2003.

De senest indberettede arter i Naturbasen: