Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Hans Peder Cappelørn
    Foto: Hans Peder Cappelørn
  • Fotograf: Rune Sørensen
    Foto: Rune Sørensen

Atlas

: Ensidig Vintergrøn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Ensidig Vintergrøn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Arne Krogh Clausen

Udbredelse

: hyppigst i Øst- og Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm.
Ensidig Vintergrøn - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Ensidig Vintergrøn baseret på Naturbasens observationer:
Ensidig Vintergrøn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ensidig Vintergrøn - månedlig fordeling

Levested

: vokser især på nordvendte skrænter i skove.

Trusler

: Afskovning
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste 2019

De senest indberettede arter i Naturbasen: