Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ella Margrethe Bang Harders
    Foto: Ella Margrethe Bang Harders
  • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
    Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen
  • Fotograf: Marianne Stefansen
    Foto: Marianne Stefansen

Atlas

: Tranebær overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spæd, stedsegrøn dværgbusk, hvis stængler kryber i tørvemosset og bliver indtil meterlange.

Bladene er små og ægformede med blank, mørkegrøn overside og hvidgrå underside dækket af et vandskyende vokslag.

Blomsterne er 4-tallige og nikkende og sidder i spidsen af skuddene på lange og tynde, oprette stilke.

Kronen er rosenrød og dybt delt med tilbagebøjede flige. De 8 lange gulbrune støvdragere står tæt sammen og griflen og danner en søjle midt i blomsten.

Bærrene er spættede, til sidt mærkerøde og ca. 1 cm. brede. Blomsterstilkene bøjer ned, så bærrene kommer til at ligge på tørvemosset.

Tranebær
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Marianne Stefansen

Forveksling

: Den eneste realistiske forvekslingsmulighed er med Storfrugtet Tranebær.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i Vest- og Nordjylland og Nordsjælland, ellers sjælden.
Tranebær - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrin juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Tranebær baseret på Naturbasens observationer:
Tranebær - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tranebær - månedlig fordeling

Biologi

: En krybende dværgbusk med insektbestøvning af blomserne og endozoisk dyrespredning ved fugle og pattedyr, der spiser frugterne.

Etymologi:

Vaccinium er det gamle latinske navn for Blåbær, som har givet slægten navn. Det tidligere brugte slægtsnavn Oxycoccus af græsk oxys og kokkos bær betyder "surbær" sigtende til smagen.

Tranebær sigter til, at den vokser i moser, hvor der tidligere var og nu igen ofte er traner. Palustris er voksende på fugtige steder.

Levested

: Den vokser næsten altid i fugtigt tørvemos og kendetegner højmoser og andre sphagnumoser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: