Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anne Messmann
    Foto: Anne Messmann
  • Fotograf: Anne Messmann
    Foto: Anne Messmann
  • Fotograf: Anne Messmann
    Foto: Anne Messmann

Atlas

: Kølet Løg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Skaftet er trindt og indtil 50 cm. langt og med blade op til højst omkring midten. Bladene er halvtrinde og indtil 2,5 mm. brede og med 3-5 tydelige strenge på undersiden. Blomsterstanden har 2 uens lange højblade. Enten ingen eller indtil 30 lyst purpurrøde blomster, der er 5-7 mm. lange og sidder på indtil 25 mm. lange blomsterstilke. Støvbladene rager tydeligt ud af blomsten. Yngleløgene i blomsterstanden er grønlige, evt. rosa med et tydeligt grønligt indslag.
Kølet Løg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anne Messmann

Variation

: Man kan finde planter, der kun har yngleknopper og ingen blomster.

Forveksling

: Kølet Løg ligner især Skov-Løg, men kan kendes fra denne og Sand-Løg på støvdragerne, der rager ud af blomsten samt yngleknoppernes tydelige grønlige indslag. Skov-Løg har blomsterstandens støtteblade / højblade højst 2 cm. lange, hvor Kølet Løg har det længste af dem i alt fald 3 cm. langt. Skov-Løg har 6-15 mm. brede blade med køl, hvor Kølet Løgs blade har 3-5 tydelige ribber på undersiden.

Udbredelse

: Den er meget sjælden og med få aktuelle forekomster. Det er omtvistet, om den er oprindelig i vores flora, eller om alle forekomster hidrører fra indførte græsfrøblandinger o.l.
Kølet Løg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i juli

Tidsmæssig fordeling

af Kølet Løg baseret på Naturbasens observationer:
Kølet Løg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kølet Løg - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med insektbestøvning af bladene og vegetativ formering ved sideskud på grundløget samt yngleknopper i blomsterstanden.

Levested

: Strandoverdrev m.v.

Trusler

: Tilgroning

Bevaringstiltag

: Ingen aktuelle, bør overvåges.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: