Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens Bak
    Foto: Mogens Bak
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Almindelig Vintergæk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er indtil 25 cm høj. Der er 2 grågrønne blade, som har but spids og er 4-10 mm brede.

Blomsten er enlig og hængende under et grønt hindekantet højblad, som er kløvet i spidsen.

De 3 ydre blosterblade er længere end de 3 indre: hhv. 15-25 mm og 6-11 mm; de indre har en grøn hesteskoformet plet nær randen og grøn rand.

Kapslen er ca. 13 mm lang, og frøene er hvide.

Almindelig Vintergæk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kurt Kock

Variation

: Variationen fremgår af kendetegn, men man skal være opmærksom på, at hybrider kan forekomme.

Forveksling

: Der er ikke gennemgået alle forvekslingsmuligheder m.h.t. arter og hybrider af slægten Vintergæk (Galanthus), der dyrkes, men de vigtigste er:

Tyrkisk Vintergæk (G. elwesii) har tydeligt bredere (10-30 mm) blade, og det ene af de to løvblade er foldet ind i det andet. Blosterbladene er større. Meget tidligt blomstrende.

Foldet Vintergæk (G. plicatus) har ombøjet bladrand på løvbladene og en grøn plet på de indre blosterblade nær spidsen.

Kaukasisk Vintergæk (G. woronowii) har skinnende gulgrønne blade med brede, butte, hætteformede spidser.

Arter af slægten Hvidblomme (Leucojum) er kraftigere i væksten med bredere blade - og kan i øvrigt kendes fra slægten Vintergæk på, at alle 6 blosterblade er lige lange og kronen regelmæssigt mere eller mindre klokkeformet. Der er bl.a. Dorothea-Lilje (L. vernum), som blomstrer marts-april, og Sommer-Hvidblomme (L. aestivum), som blomstrer maj-juni. Begge kan træffes forvildet.

Udbredelse

: Almindeligt dyrket og ret almindeligt forvildet i parker, bynære skove og krat.
Almindelig Vintergæk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer februar-marts.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Vintergæk baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Vintergæk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Vintergæk - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig løgvækst, som formerer sig med frø eller vegetativt ved dannelse af side-løg på moderløget.

Levested

: Haver, parker, krat og bynære skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: