Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen
  • Fotograf: Per Thomassen
    Foto: Per Thomassen
  • Fotograf: Per Thomassen
    Foto: Per Thomassen

Atlas

: Asparges overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig urt med vandret jordstængel og stærkt grenede luftskud, der kan blive næsten 2 meter høje. Luftskuddene danner en fjerformet top med børsteformede smågrene samlet i hjørnerne af hindeagtige skælblade.

Blomsterne er små og grønliggule med indtil 6 mm. langt bloster. Hunblomsterne er mindre end hanblomsterne og ofte, men ikke altid, er den tvebo med særskilte han- og hunplanter.

Frugten er et rødgult bær med 3 sorte frø.

Jordstænglen udsender talrige oprette skud i hver vækstsæson, idet der stadig dannes nye knopper, som kan udvikles samme år ved grunden af de allerede dannede skud.

Asparges
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Søren Nygaard

Forveksling

: Asparges er en såre karakteristisk plante, der ikke ligner andre vilde danske arter.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden på sandede lokaliteter og også på ruderater. Temmelig sjælden som oprindeligt vildtvoksende ved strande og kyststrækninger i den sydøstlige del af landet.
Asparges - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august og er let at kende i hele vækstperioden.

Tidsmæssig fordeling

af Asparges baseret på Naturbasens observationer:
Asparges - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Asparges - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning. Den spredes af fugle, som æder bærrene, hvor frøene bevarer spiringsevnen, når de kommer ud med afføringen.

Den dyrkes, og man udnytter den stadige dannelse af nye skud, som "hyppes" med jord opomkring, så de forbliver blege og sprøde.

Etymologi:

Asparagus er af græsk asparagos, som betegnede denne plante. Det danske navn er en gengivelse af de videnskabelige navn.

Officinalis betyder: anvendelig som lægeurt, brugt som medicin.

Levested

: Asparges findes hist på sandede lokaliteter i den danske natur, og også nu og da på ruderater. Mange forekomster er forvildede fra dyrkning; men den findes også som oprindeligt vildtvoksende ved stranden og strandbredder mod sydøst i landet; disse planter udgør en særlig form eller race, der har kortere og tykkere smågrene og lavere skud end de dyrkede og de, der er forvildet fra dyrkning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: