Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Søren Nygaard
  Foto: Søren Nygaard
 • Fotograf: Søren Nygaard
  Foto: Søren Nygaard
 • Fotograf: Søren Nygaard
  Foto: Søren Nygaard

Atlas

: Skov-Løg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Skov-Løg kan blive næsten meterhøj og kendes i reglen let fra andre arter i løgslægten på de flade blade, der også er mere bestandige end hos f.eks. Vild Løg og Sand-Løg

Blomsterne sidder i kugleformede blomsterstande og stikker frem mellem yngleløg; de er mørkt rødviolette og med noget varierende stilklængde.

Yngleløgene er bred ægformede til kugleformede har omtrent samme farve som blomsterne eller er lidt mørkere.

Skov-Løg har som Sand-Løg støvdragerdimorfi, idet de 3 indre støvdragere har 2 nærmest trådformede vedhæng.

Der er 1-2 brede hylsterblade i blomsterstanden; der visner og falder i reglen ret tidligt af.

Løget er næsten kugleformet.

Skov-Løg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Søren Nygaard

Forveksling

: Skov-Løg kendes ret let på de flade blade kombineret mede de mørkt rødviolette blomster og yngleløg.

Udbredelse

: Temmelig almindelig til almindelig på Øerne, Bornholm, Øst- og Sydøst-Jylland, fraværende eller sjælden i resten af landet.

Skov-Løg ser ud til at være under udbredelse.

Skov-Løg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Skov-Løg blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Løg baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Løg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Løg - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Se omtalen af Pur-Løg.

Scorodoprasum er afledt af græsk skrodon - hvidløg og prson - porre og hentyder til ligheden med disse arter.

Levested

: På frodig bund i Lysåbne skove, krat, skovbryn, grøftekanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: