Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Højmark-Jensen
    Foto: Steen Højmark-Jensen
  • Fotograf: Steen Højmark-Jensen
    Foto: Steen Højmark-Jensen
  • Fotograf: Steen Højmark-Jensen
    Foto: Steen Højmark-Jensen

Atlas

: Grenet Edderkopurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Grenet Edderkopurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen HøjmarkJensen

Udbredelse

: Grenet Edderkopurt kendes nu kun fra 6 voksesteder. Alle fra områder omkring Isefjord og Roskilde Fjord på Sjælland. Den største af bestandene i Ejby Ådal havde over 2000 planter i 1990. Mange af de øvrige bestande er ganske små. Tidligere fandtes den en del andre steder på Øerne, koncentreret i Hornsherred og Nordsjælland.
Grenet Edderkopurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: juni og juli

Tidsmæssig fordeling

af Grenet Edderkopurt baseret på Naturbasens observationer:
Grenet Edderkopurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grenet Edderkopurt - månedlig fordeling

Levested

: Vokser på tørre skrænter med overdrev med lav bevoksning tæt på kysten.

Trusler

: Tilgroning. Opgravning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Miljøstyrelsen mst.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: