Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Carsten Pedersen
    Foto: Carsten Pedersen
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen

Kendetegn

: Med et vingefang på kun 14-15 mm er dette Danmarks og Mellemeuropas mindste ugle - den overses let. Forvingen er lyst grålig-brun i forskellige nuancer. Bagvingen mere ensfarvet grå.
Mini-Snudeugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jeppe Lyngsø

Forveksling

: Arten kan alene på grund af sin ringe størrelse ikke forveksles med andre arter af familien, hvorimod den let kan tages for en småsommerfugl.

Udbredelse

: Udbredt over hele landet, men meget lokal i sin forekomst. Færrest lokaliteter kendes fra den vestlige del af Jylland. Hvor arten findes, optræder den ofte talrigt.
Mini-Snudeugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er i Danmark fra primo juli til ultimo august. Uglen flyver i skumringen og om natten.

Tidsmæssig fordeling

af Mini-Snudeugle baseret på Naturbasens observationer:
Mini-Snudeugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mini-Snudeugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever om foråret og igen i september bl.a. på kragefod og sphagnum-mos.

Levested

: Den lever på fugtige hedeområder, i moser og i fugtige skove (humidalis betyder "den der lever på fugtige steder").
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou: Nordens Ugler. Danmarks dyreliv, bind 5. Apollo Books 1991.

Top-Jensen og Fibiger: Danmarks Sommerfugle. Østermarie 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: