Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Tania Jensen
  Foto: Tania Jensen
 • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
 • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Farveskitse af muscaeformis

Kendetegn

: Glassværmerfamilien har 15 arter i Danmark. De ligner alle bier eller hvepse med deres gennemsigtige vinger og tværstribede kroppe. Glassværmerne flyver kun om dagen, selvom de systematisk er placeret under natsværmere.

Af de 15 danske arter er Engelskgræsglassværmeren vor mindste glassværmer, med et vingefang på ca. 15-16 mm. Bagkroppen er grå med 3 (hun) eller 4 (han) hvide tværstriber. Da skulderdæk og ben også er grå har hele arten et gråligt, støvet udseende.

Engelskgræsglassværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tania Jensen

Forveksling

: Arten kan ikke forveksles med andre glassværmere i Danmark.

Udbredelse

: Engelskgræsglassværmer er meldt fra alle danske distrikter, med undtagelse af Bornholm. Indtil videre stammer alle fund fra kystnære områder. Da Engelskgræs breder sig langs vejene kan man måske i fremtiden finde den længere inde i landet.
Engelskgræsglassværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten flyver fra slutningen af maj til sidst i juli. Den sidder ofte på blomster af Engelskgræs, så man finder den lettest ved at ketsje den med et net i flyvetiden. Den er ret lille og lidt svær at se, så slå bare nogle hurtige svirp lavt henover Engelskgræs og kig derefter i nettet, om der skulle være fangst. I dagtimerne flyver den meget hurtigt og vildt i solskinnet, men den skulle være lettere at se og fange hen under aften.

Hannen kan lokkes med feromonproppen, der kaldes HYL. Den voksne sommerfugl kan faktisk træffes flyvende det meste af dagen, men den flyver helst til feromon fra kl. 11-13.

Tidsmæssig fordeling

af Engelskgræsglassværmer baseret på Naturbasens observationer:
Engelskgræsglassværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Engelskgræsglassværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er 1-årig og lever i rod og stængel af Engelskgræs. Om foråret viser de angrebne skud symptomer på at visne. Hvis man forsigtigt trækker i rosetten af Engelskgræs vil de syge skud let knække og man ser den hule stængel med larve eller puppe af glassværmeren. Disse kan tages med hjem sammen med planterester og vil senere klække villigt. Husk at holde roden let fugtig, hvis du vil klække arten.

Levested

: Arten lever udelukkende på Engelskgræs, og er derfor knyttet til strandenge og kystnære områder. Men Engelskgræs breder sig desuden langs vore motorveje og andre veje, der bliver saltet meget. Det er muligt at arten også vil kunne findes på disse lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Spindere. Skat Hoffmeyer, 1960.

The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark. M. Fibiger & N.P. Kristensen, 1974.

De senest indberettede arter i Naturbasen: