Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Atlas

: Natoldenborre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Natoldenborren er en lille, natlevende torbist, der kun bliver 8-10 mm lang. Grundfarven er lysebrun til mellembrun over hele kroppen inklusive ben og antenner, men hovedets overside er mørkere, og varierer fra mørkebrun til sortbrun, mens hovedets underside også er lysebrun. Hoved og antenner er store, og øjnene er påfaldende store, sandsynligvis fordi arten er natlevende. Forbrystet er rektangulært og let affladet, og er forsynet med en ret grov punktering. Dækvingerne er mere hvælvede, og har aflange, let uregelmæssige riller og finere, mere spredt punktering end forbrystet. På første antenneled, langs dyrets sider og ud langs benene, findes er en række spredte, stride hår, der varierer fra gullige til lysebrune i farven. Benene er lange og slanke med særligt lange fodled, og skinnebenene er forsynede med tynde, spidse torne langs ydersiden og noget kraftigere apikaltorne nederst. Undersiden er ensfarvet lysebrunlig, og her kan man se, at lårbenene og bagkropsspidsen også bærer lange, stive lyse hår. Arten er lettere kønsdimorf, og han og hun ligner hinanden i generel morfologi, men som hos andre oldenborrer er der forskel på de 3-ledede kølleformede antenner, der er betydelig større hos hannen end hos hunnen, og hos hannen er antennekøllen faktisk tydeligt længere end forbrystet.
Natoldenborre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Bo Ravnå

Variation

: Natoldenborren er ret konservativ, og varierer ikke meget morfologisk eller størrelsesmæssigt, men der kan være en smule variation i den brune grundfarve.

Forveksling

: Natoldenborren er meget karakteristisk med sin lille krop, store antenner og øjne, og meget lange ben, og bør ikke kunne forveksles med andre biller. Gåsebille og engoldenborre er af nogenlunde samme størrelse, og kan ligne en smule, men har mørkere dækvinger og mørkebrune eller brunsorte ben og forbryst, og er fremme om dagen.

Udbredelse

: Natoldenborren er vidt udbredt i Europa, og findes også i alle de skandinaviske lande. I Danmark regnes den for, at være ret almindelig og vidt udbredt i Jylland og på øerne, mens den er betydelig mere sparsom på Bornholm, hvor den ikke er meldt fundet efter 1960. Den danske rødliste anser artens bestandsudvikling for stabil, og arten regnes som ikke truet herhjemme.
Natoldenborre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Natoldenborren er fremme fra midt i juni til først i august, men den er hyppigst og ses mest talrigt i juli måned.

Tidsmæssig fordeling

af Natoldenborre baseret på Naturbasens observationer:
Natoldenborre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Natoldenborre - månedlig fordeling

Biologi

: Natoldenborren er, som navnet antyder, en natlevende bille, der ofte kan findes ved lys, enten på lyslokning eller ved gadelygter eller lamper på huse med videre. Den er betydelig mere livlig, end man normalt forventer af en torbist, og tager man den i hånden, farer den rundt som en flue i en flaske. Om dagen sidder de voksne biller skjult mellem græs eller krat, eller gemmer sig under træstykker, sten eller mos, og kommer først frem i skumringen. Dyrene flyver omkring i skumringen og først på natten, og kan være meget talrige over græsmarker og enge, hvor man på gode steder kan fange masser af dem med ketsjer. På sådanne steder kan dyrene ligefrem optræde i sværme på flere hundrede individer, men ofte flyver de omkring enkeltvis. Hunnerne graver sig ned i jorden for, at lægge æg. De bittesmå larver lever først af de fine rødder på f.eks. græs eller urter, men som de vokser til, kan de tage lidt tykkere rødder, og større larver gnaver af rødder fra græs, urter, stauder og mindre buske og træer. Hvis arten er talrig, kan den således gøre en del skade på planterødder, og den regnes derfor også som lettere skadevoldende. Larven er en typisk torbistlarve med en C-formet krop med et tyndt dække af stride, lysebrune hår, men den er dog til at kende fra f.eks. oldenborrelarver fordi, den har påfaldende lange, lysebrune ben. Det lysebrune hoved er kraftigt med stærke, sorte kæber til, at gnave i rødder med, og selve kroppen er gråhvid, men de sidste tre segmenter er nærmest blågrå. Den udvoksede larve måler omkring 16-18 mm, og udviklingen tager 1-2 år.

Levested

: Arten foretrækker lidt lettere, sandholdige jorde, men er ellers ikke kræsen i sit biotopvalg, og kan findes på skovenge og i skovbryn, på marker, enge og overdrev, i haver, plantager og planteskoler.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, M. (1996): Katalog over Danmarks biller. Entomologiske Meddelelser 64: 1-231.

Hansen, V. (1964): Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 33: 1-506.

Koch, K. (1991): Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Volume 2. Krefeld, Goecke & Evers.

Lyneborg, L. (1976): Biller i farver. Politikens Forlag.

De senest indberettede arter i Naturbasen: