Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Kevin Kuhlmann Clausen
    Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

Atlas

: Dværg-Perikon overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spæd i reglen flerårig plante med nedliggende vækst.

Stænglerne har 2 ophøjede længdestriber.

Bladene er elliptiske og blågrønne.

Blomsterne sidde i fåblomstrede kvaste for enden af stænglen.

Bægerbladene har ikke særligt iøjnefaldende kortstilkede sorte kirtler langs randen og er butte.

Dværg-Perikon
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Bo Ravnå

Forveksling

: Dværg-Perikon er let at kende fra de øvrige arter i slægten på sin nedliggende spæde vækst. - Dertil små, kortstilkede kirtler langs butte bægerbladenes rand og de 2 ophøjede længdestriber på stænglen.

Om forveksling med andre arter i slægten, se i øvrigt Prikbladet Perikon.

Udbredelse

: Dværg-Perikon har vigende hyppighed p.g.a. kvælstofnedfaldets favorisering af højstaudevegetation og må betegnes som temmelig sjælden eller sjælden i Danmark.
Dværg-Perikon - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september og er svær at få øje på uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Dværg-Perikon baseret på Naturbasens observationer:
Dværg-Perikon - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dværg-Perikon - månedlig fordeling

Biologi

: Blomsterne bestøves af insekter, og frøene spredes ved vindslyngspredning.

Etymologi: Om slægtsnavnet, se Prikbladet Perikon. - Humifusum (latin) betyder "udstrakt langs jorden" og sigter til den nedliggende vækst. Det danske artsnavn "Dværg-" er gennemskueligt.

Levested

: Åben bund på sandede og lerede marker og på tørvejord i moser. - Dens vigtigste biotop er utvivlsomt skovrydninger, hvor den kan indfinde sig og holde sig i få år, indtil tilgroning og opvækst af træer og buske ødelægger dens livsbetingelser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: