Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Stefansen
    Foto: Jørgen Stefansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Vinget Perikon overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver ca. 1/2 meter høj og stænglen er tydeligt 4-vinget og ret stærkt grenet foroven.

Bladene har - i alt fald på unge planter - en karakteristisk irgrøn farve.

Bægerbladene er spidse og uden kirtler og næsten så lange som kronbladene.

Vinget Perikon
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Se omtalen af Prikbladet Perikon!

Den kendes let fra andre arter i slægten på den vingede stængel og de ret små blomster, hvor bæger- og kronblade er næsen lige lange.

Udbredelse

: Vinget Perikon forekommer hist og her til temmeligt almindeligt på Øerne og i Østjylland og er ellers sjælden.
Vinget Perikon - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo juni - ultimo august.

Tidsmæssig fordeling

af Vinget Perikon baseret på Naturbasens observationer:
Vinget Perikon - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vinget Perikon - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og vindslyngspredning af frøene. Den har også vegetativ formering ved rodskud og lange underjordiske udløbere.

Frøene kan formentlig bevare spirngsevnen i mange år, og arten ser ud til at kunne danne effektive frøpuljer.

Etymologi:

Slægtsnavn: Se Prikbladet Perikon.

Tetrapterum er af græsk tetra - 4 og pteron - vinge, altså 4-vinget. Det danske artsnavn er tilsvarende gennemskueligt.

Levested

: Fugtig og næringsrig, gerne vældpåvirket, bund: våde enge, moser, søbredder, åbredder. Den spirer ofte frem på brakmarker på fugtige lavbundsaraler, p.g.a. frøpulje. Den ser ud til at være en ret god indikator for vældpåvirkning og vandbevægelse i jorden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: