Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Troels Kornfelt
    Foto: Troels Kornfelt
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Atlas

: Smuk Perikon overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har spinkle, rødligt anløbne indtil 60 cm. høje, glatte stænger og små, kun 1-1,5 cm. lange blade. Blomsterstanden er en åben top af guldgule blomster. Blomsterne har butte bægerblade, der har kortstilkede sorte kirtler i randen. Kronbladene har også små sortrøde kirtler i randen og har et rødligt anstrøg.
Smuk Perikon
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Birgit Knudsen

Forveksling

: Af perikonarter med sorte kirtler i randen af bægerbladene kan man først let fraskille den spæde, nedliggende Dværg-Perikon.

Lodden Perikon har tæthåret stængel.

Bjerg-Perikon har spidse, ikke butte bægerblade, med langstilkede sorte kirtler og meget større 4-6 cm. lange blade. Smuk Perikon er en langt mere spinkel og graciøs plante end Bjerg-Perikon.

Under Prikbladet Perikon er en oversigt over fordelingen af de vigtigste bestemmelseskarakterer på slægtens danske arter.

Udbredelse

: Den forekommer hist og her til temmelig almindeligt i Jylland bortset fra Nordjylland og er ellers sjælden eller fraværende.
Smuk Perikon - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Smuk Perikon blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Smuk Perikon baseret på Naturbasens observationer:
Smuk Perikon - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smuk Perikon - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og vindslyngspredning af frøene. Der er tillige vegetativ formering med underjordiske udløbere og rodskud.

Etymologi:

Slægtsnavnet er forklaret ved Prikbladet Perikon. De latinske artsnavn pulchrum betyder "smuk", hvad planten bestemt er, og det danske artsnavn er det samme.

Levested

: Sandet kalkfattig bund på hedebakker og og i lyse skove og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: