Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anne Jensen
    Foto: Anne Jensen
  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Kantet Perikon overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kantet Perikon bliver indtil 50 cm. høj, men er ofte lavere.

Den ligner den mere almindelige Prikbladet Perikon ret meget, men kendes på at have 4-kantet stængel med 4 skarpe kanter og Butte, ægformede bægerblade.

Kronbladenes mørke harpikskirtler er jævnt fordelt, hvor de hos Prikbladet Perikon fortrinsvis sidder langs randen.

Kantet Perikon
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anne Jensen

Forveksling

: Se Prikbladet Perikon.

Den kendes fra Prikbladet Perikon, som er den mest nærliggende forvekslingsmulighed, på især den skarpt 4-kantede stængel og de butte, ægformede bægerblade.

Udbredelse

: Kantet Perikon er temmelig almindelig til almindelig i størstedelen af landet, dog temmelig sjælden i sandjordsegne i Midt- og Vestjylland.
Kantet Perikon - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer primo juli - primo september.

Tidsmæssig fordeling

af Kantet Perikon baseret på Naturbasens observationer:
Kantet Perikon - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kantet Perikon - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomster. Frøene spredes ved vindslyngspredning. - Den har også vegetativ formering ved rodskud og lange underjordiske udløbere.

Levested

: Tørt græsland, skråninger, skovbryn m.v. Den vokser ofte under mindre næringsrige forhold end Prikbladet Perikon.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: