Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Heidi Jahnke
    Foto: Heidi Jahnke
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Lådden Perikon overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Lodden Perikon bliver indtil 80 cm høj, men er ofte lavere,og har rank stængel, som er grenet foroven, og ægformede blade. Blomsterstanden er en ret smal top af bleggule blomster. Bægerbladene har sorte langstilkede kirtler.

Hele planten er iøjnefaldende og mærkbart blødhåret.

Lådden Perikon
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frederik Broch Pedersen

Forveksling

: Omkring forveksling med andre arter i perikon-slægten se omtalen under Prikbladet Perikon.

Lodden Perikon kendes let fra andre arter i slægten på sin tætte, bløde behåring.

Udbredelse

: Den er temmelig almindelig på Lolland-Falster og forekommer ellers hist og her mod syd på Øerne og i Øst- og Sydøstjylland, og er ellers sjælden.
Lådden Perikon - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august, og kan uden for blomstringstiden let kendes på at være tæt blødhåret.

Tidsmæssig fordeling

af Lådden Perikon baseret på Naturbasens observationer:
Lådden Perikon - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lådden Perikon - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Frøene spredes ved vindslyngspredning. Den har også vegetativ formering ved underjordiske udløbere og rodskud, og står ofte i grupper.

Etymologi: Om slægtsnavnet, se omtalen ved Prikbladet Perikon.

Artsnavnet hirsutum betyder (tæt)håret, og det danske lodden (må efter dansk retskrivning også skrives lådden) betyder noget i samme retning (oprindelig betydning af lodden/lådden: "græsklædt").

Levested

: Lyse skove og mellem krat, i reglen på kalkrig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: