Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen

Atlas

: Gødnings-Dyndflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Gødnings-dyndflue (Eristalinus sepulcralis) er en meget mørk og relativt stor svirreflue, der måler mellem 7-10 mm.

Den har brogede øjne, der er jævnt dækket af kort behåring. Dens bagkrop er bred og kantet med mørk behåring.

Både hannen og hunnen af E. sepulchralis har adskilte øjne.

Hunnen har ofte hvide tegninger på brystet, hvor hannen har mørkt bryst.

Gødnings-Dyndflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Arten varierer ikke det store.

Hunnens hvide tegninger på brystet kan variere en del, og kan hos nogle individer måske helt mangle.

Hannen kan både have individer, hvor brystet er helt sort, til andre eksemplarer, hvor man svagt kan ane tegninger.

Forveksling

: Når man har sikret sig de brogede øjne, er den eneste forvekslingsmulighed den anden art i slægten, nemlig Eristalinus aeneus. Disse to adskilles ved at E. sepulchralis har øjne, der er jævnt dækket af behåring, hvor E. aeneus kun har svag spredt til næsten ingen behåring.

E. sepulchralis er gerne en anelse mindre end E. aeneus.

Desuden har både hannen og hunnen af E. sepulchralis adskilte øjne, hvor det kun er hunnen af E. aeneus der har har adskilte øjne.

Hunnen af E. sepulchralis har ofte hvide tegninger på brystet. Disse tegninger er aldrig så tydelige hos E. aeneus, hvor de i langt de fleste tilfælde helt mangler.

Udbredelse

: Arten findes i den orientalske region samt hele Europa. Den er udbredt østover gennem det centrale Asien, og helt til Japan.
Gødnings-Dyndflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det voksne individ flyver fra ultimo april/primo maj til medio september.

Larven overvintrer i stillestående vand.

Tidsmæssig fordeling

af Gødnings-Dyndflue baseret på Naturbasens observationer:
Gødnings-Dyndflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gødnings-Dyndflue - månedlig fordeling

Biologi

: Det voksne individ besøger gerne blomster i solskinsvejr, samt frugter i forrådnelse eller andet ildelugtende materiale.

Larven lever af dødt plantemateriale samt kreaturgødning, der er under nedbrydning i stillestående vand.

Levested

: Arten er vidt udbredt i hele landet, men sjældent talrig på lokaliteterne. Den træffes gerne fouragerende på blomster i skove, på strandenge eller haver med stillestående og næringsrigt vand. Her lever larven i plantemateriale, der er under forrådnelse, eller af gødning fra kreaturer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svirrefluer af Ernst Torp Danmarks Dyreliv bd. 6 Apollo Books Stenstrup 1994

Nationalnyckeln till Sveriges flora og fauna Tvåvinger: Blomflugor Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae

De senest indberettede arter i Naturbasen: