Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen
  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen
  • Fotograf: Karen Thomsen
    Foto: Karen Thomsen

Kendetegn

: Vingefang 21-24 mm. Tristata betyder /den sørgmodige/, hvilket refererer til dens meget sorte bånd, der leder tanken hen på sørgebind.

Rod-, mellem- og sømfelt brunsorte med hvidlige bølgede striber. Indre mellemlinje hvidlig, den ydre er et bredt hvidt bånd med brunsorte prikker på ribberne ned gennem midten af båndet. I mellemfeltet ses en sort midtprik. I sømfeltet en hvid bølgelinje, der imidlertid er reduceret, især på bagvingen - dog træder der her på dens plads en tydelig hvid trekantet plet frem. Frynserne er tavlede, brunsorte og hvide.

Sørgesnerremåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karen Thomsen

Forveksling

: Lignende arter:

Nordjysk Snerremåler (Epirrhoe pupillata) og Almindelig Bladmåler (Epirrhoe alternata).

Fra Nordjysk Snerremåler (pupillata) kan Sørgesnerremåler kendes på den mørkere grundfarve, på det bredere hvide bånd mellem søm- og mellemfelt, samt på, at midterlinjen i det hvide bånd er reduceret til en række punkter på ribberne.

Fra Almindelig Bladmåler (alternata) kendes Sørgesnerremåler på det lidt større vingefang. Alternata har desuden svagt tavlede frynser, grå og hvide. Sørgesnerremålers hvide plet på bagvingen er hos alternata blevet til en lidt lysere og bredere visk, som bryder det mørkegrå bånd på bagvingen.

Udbredelse

: Arten er fundet over hele landet, men den er ikke så almindelig i Vest- og Nordvestjylland.
Sørgesnerremåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden - 1. generation fra ultimo maj til ultimo juni og 2. generation fra ultimo juli til medio august.

Tidsmæssig fordeling

af Sørgesnerremåler baseret på Naturbasens observationer:
Sørgesnerremåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sørgesnerremåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i juni-juli og igen i august-september bl.a. hvid og gul snerre. Arten overvintrer som puppe i jorden. Imago er både dag- og nataktiv.

Levested

: Enge, moser og udyrkede lokaliteter på både fugtig og mere tør bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Morten Top-Jensen og Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle, Østermarie, 2009.

Peder Skou, Nordens Målere (Danmarks dyreliv, bind 2), København og Svendborg, 1984.

De senest indberettede arter i Naturbasen: