Lancetbladet Ærenpris, submers

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Lancetbladet Ærenpris, submers overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

De senest indberettede arter i Naturbasen: