Glansbladet Hvidtjørn

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Glansbladet Hvidtjørn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

De senest indberettede arter i Naturbasen: