Agrostis capillaris x gigantea

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Agrostis capillaris x gigantea overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

De senest indberettede arter i Naturbasen: