Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Japan-Pileurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver et par meter høj og har store ca. 30 cm. lange blade, der sidder spredt på stænglen, og er spidst hjerneformede bortset fra, at de har lige afskåret grund.

Stænglen er kraftig, hul og nikkende og i reglen noget grenet foroven.

Blomsterstanden består af små hvide blomster i endestillede klaser.

Den er kraftigt bestanddannende med sin krybende jordstængel.

Japan-Pileurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Der er betydelig variation, og hybrider med Kæmpe-Pileurt er ikke sjældne.

Forveksling

: Kæmpe-Pileurt er væsentligt større, ofte 3 meter eller højere, og har større blade med hjerteformet grund med tydelige lapper.

Den forveksles ret let med Hybrid-Pileurt, der er krydsningen mellem Japan- og Kæmpe-Pileurt, indtager en mellemstilling med svagere udviklede bladlapper.

Der findes flere meterhøje forvildede arter af pileurter af slægten Persicaria, f.eks. Syren-Pileurt (Persicaria wallichii) www.fugleognatur.dk/gallery... som kan findes sjældent forvildet og ikke ligner synderligt, bl.a. med helt anden bladform.

Udbredelse

: Japan-Pileurt er almindelig i Danmark, især omkring byer og landsbyer og i bynære skove og moser.
Japan-Pileurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer september-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Japan-Pileurt baseret på Naturbasens observationer:
Japan-Pileurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Japan-Pileurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig tvebo urt med særskilte han- og hunplanter og insektbestøvning af blomsterne..

I Danmark er der dog kun hunplanter, og spredningen er derfor udelukkende vegetativ med stykker af jordstænglen. Den kan dog bestøves at pollen fra Kæmpe-Pileurt, hvorved hybriden fremkommer. Hybriden dyrkes også.

Den spredes med haveaffald og jordstængelstykker, der flyttes rundt ved jordarbejder, og er en ret ubehagelig invasiv, der kan blive meget dominerende, hvor den får frit spil, f.eks. i gamle moser.

Den dyrkes stadigvæk en del.

Levested

: Vejkanter, opgivne græsningsenge, ruderater, ikke for våde moser, skovkanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Se også Care4Natures udmærkede beskrivelse: care4nature.dk...japansk

De senest indberettede arter i Naturbasen: