Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup

 Figur

Atlas

: Liden Pileurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En op til 40 cm høj plante. Planten har en spinkel, opstigende til opret stængel, som er ret grenet. Hele planten er mørk grøn og ofte rødligt til kraftigt rødt anløbet.

Blomsterstanden er placeret i toppen af stængel og sidegrene og er et smalt, mangeblomstret aks. Akset er ret og de enkelte blomster sidder relativt tæt sammen.

Blade med bladskeder, op til 8 cm. lange og 8 mm. brede, smalt lancetformede og mørkegrønne, ofte rødt anløbet. Bladskeder korthårede og med 3-4 mm. lange randhår. Bladpladen drejer skarpt ud fra bladskeden.

Blomsterne er små, 2-3 mm brede, røde på ydersiden og lysrøde til hvide på indersiden.

Frugten er trekantet, sortbrun og omkring 2 mm lang

Liden Pileurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Nilsson

Forveksling

: Liden Pileurt kan forveksles med Bidende Pileurt og med småt udviklede eksemplarer af Fersken-Pileurt.

Liden Pileurt kendes fra Bidende Pileurt på følgende(se fig. 1): Liden Pileurt har en opret blomsterstand, hvor blomsterne sidder relativt tæt, hele planten har en mørkere grøn farve, den har smalle blade, der er mere lige udstående fra stænglen, og den har en afstand mellem det øverste stængelblad og blomsterstanden. Bidende Pileurt har en noget hængende blomsterstand, der har blomsterne siddende mere spredt, den har væsentlig bredere, mere rent grønne blade, der bøjer opad og ud fra stænglen og øverste stængelblade siddende umiddelbart under blomsterstanden og af og til tillige også i blomsterstanden. Bidende Pileurt har desuden en stærk pebersmag (bidende).

Fersken-Pileurt har en væsentlig tykkere og mere tætblomstret blomsterstand og brede blade, der oftest er forsynet med mørke pletter.

Udbredelse

: Liden Pileurt findes hist og her, men er nok mere udbredt i det østlige Danmark og mindre i Vestjylland.
Liden Pileurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Liden Pileurt blomstrer fra juli-september

Tidsmæssig fordeling

af Liden Pileurt baseret på Naturbasens observationer:
Liden Pileurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Pileurt - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig plante, der vokser på fugtig til våd bund.

Det latinske slægtsnavn Persicaria kommer af det latinske navn Persica = "Fersken" og henviser til bladenes lighed med ferskentræets. Det latinske artsnavn minor betyder "lille" og henviser - ligesom det danske navn - til størrelsen

Levested

: Liden Pileurt vokser på fugtig, ofte tidvis oversvømmet bund i grøfter, sumpe og fugtige enge.

De senest indberettede arter i Naturbasen: