Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Dusk-Syre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 90 cm. høj plante med en rigt forgrenet duskformetg blomsterstand.

Bladene er ret smalle og med grågrøn kulør. De har 2 udad-fremadrettede flige ved grunden.

Som Almindelig Syre har den syrlig smag.

Dusk-Syre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Forveksling

: Den forveksles let med Almindelig Syre, men Dusk-Syre har i reglen kraftigere vækst samt mere grågrøn kulør og mere rigtblomstret blomsterstand.

Dusk-Syre og Almindelig Syre adskilles i felten nemt på, at Almindelig Syres blade har nedadrettede spidse flige, hvor fligene hos Dusk-Syre er udad-fremadrettede i en vinkel på ca. 90 grader til bladpladen.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder landet over, dog lidt mindre hyppig vest for isens hovedstilstandslinje.
Dusk-Syre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Dusk-Syre baseret på Naturbasens observationer:
Dusk-Syre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dusk-Syre - månedlig fordeling

Biologi

: Den er som Almindelig Syre enkønnet (tvebo) med særskilte han- og hunplanter. Blomsterne bestøves ved vindens hjælp.

Etymologi:

Rumex er det gamle latinske navn for slægten.

Thyrsiflorus betyder "duskblomstret", og det danske artsnavn har samme betydning.

Levested

: Langs veje, i græssamfund, på ruderater o.s.v. Den vokser ofte under mere næringsrige forhold end Almindelig Syre.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: