Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Almindelig Vej-Pileurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har opret vækst med indtil 80 cm. høje stængler, der er lidt grenede foroven. Stængelbladene er tydeligt større end grenbladene, spidse og bredest over midten mod spisen.

Stænglerne almindeligvis enkeltvise, oprette og grenede foroven. Stængelblade tydeligt større end grenblade, spidse og bredest mod spidsen. Blomsterne er samlet mod skudspidserne. Blosterbladene er næsten indbyrdes frie og kun sammenvoksede ved grunden, rødrandede og med fortykkede strenge. Nødden er 2,5-3,5 mm. og ikke udragende af blostret.

Almindelig Vej-Pileurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Forveksling

: Se Liggende Vej-Pileurt!

Denne underart er i reglen let kendelig fra de andre arter og underarter i slægten på den udpræget oprette vækst og den tydelige forskel på de store stængelblade og mindre grenblade.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Almindelig Vej-Pileurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Etymologi:

Se Nedliggende Vej-Pileurt. Aviculare af latin: avicula diminutiv af avis=fugl, hentyder til, at frøene ædes af småfugle.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Vej-Pileurt baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Vej-Pileurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Vej-Pileurt - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt, der i reglen har selvbestøvning.

Levested

: Vejkanter, ruderater, som ager- og haveukrudt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: