Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Frank
    Foto: Ole Frank
  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Liggende Vej-Pileurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er nedliggende og tæppedannende og stænglen er kraftigt grenet fra basis.

Bladene er næsten lige store på hovedstængler og sidestængler og 0,5-2 cm. lange, bredest på midten og butte.

Blomsterne sidder overalt på planten langs grenene. Blosterfligene er sammen voksede omtrent til midten, grønne med hvid rand, og bladstrengene er ikke fortykkede. Nøden er 1,5-3 mm., mørkebrun-sort og ikke udragende af blostret.

Liggende Vej-Pileurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Forveksling

: Slægten Polygonum med ofte mere eller mindre nedliggende vækst og blomsterne i små nøgler fra bladhjørnerne er ret let at genkende, men de enkelte arter og underarter volder ofte vanskeligheder i bestemmelsen.

Vej-Pileurt optræder med flere underarter, der måske fortjener artsrang. De kan være svære, men ikke umulige, at adskille:

Liggende Vej-Pileurt - Polygonum aviculare ssp. microspermum: Nedliggende vækst tæt ved substratet, blade lige lange på sidegrene og hovedstængler. 3-7-blomstrede nøgler, 5 støvdragere, nødden helt indesluttet i blostret og afrundet-trekantet i tværsnit med 2 konvekse og 1 konvers side.

Almindelig Vej-Pileurt - Polygonum avinculare ssp. aviculare: Stænglerne almindeligvis enkeltvise, oprette og grenede foroven. Stængelblade tydeligt større end grenblade, spidse og bredest mod spidsen. Blomsterne er samlet mod skudspidserne. Blosterbladene er næsten indbyrdes frie og kun sammenvoksede ved grunden, rødrandede og med fortykkede strenge. Nødden er 2,5-3,5 mm. og ikke udragende af blostret.

Spidsbladet Vej-Pileurt - Polygonum aviculare ssp. rurivagum. Væksten er krybende-opstigende og stærkt grenet. Stænglerne har tydelige lister. Bladene er indtil 3 cm. og næsten lige store på hele planten, smalt lancetformet spidse og > 5 x så lange som brede. Bladskeden opsplittes hurtigt i tråde. Sidestrengene tydeligt fremhævede på undersiden. Blster 2,2-3,1 mm. med dydelige strenge. Nød 2,1-2,6 mm. og udragende.

Smalbladet Vej-Pileurt - Polygonum aviculare ssp. neglectum. Stænglen smal og grenet fra basis og nedliggende-opstigende. Bladsskede i reglen ikke opsplittende, 4-8 mm. lang og med utydelige strengel. Stængelblade 1,2-3,5 cm og lidt større end grenbladene, lancetformede og ikke spidse. Blomsterne jævnt fordelt på hele planten. Bloster 2,3-3,4 mm med flige sammenvoksede indtil midten. Blosteflige med lsyserød rand og let fortykkede strenge. Nød 1,2-2,8 mm. og lidt udragende af blostret.

Strand-Pileurt - Polygonum oxyspermum har indtil meterlang vækst og er i reglen tydeligt blådugget og med lister på stænglen.

Sand-Pileurt - Polygonum raii ssp. raii har blådugget vækst og stængel med papilløse lister.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Liggende Vej-Pileurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september

Tidsmæssig fordeling

af Liggende Vej-Pileurt baseret på Naturbasens observationer:
Liggende Vej-Pileurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liggende Vej-Pileurt - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt, der i reglen har selvbestøvning.

Etymologi:

Polygonum af grøsk polys=mange og gony=knæ eller ledknude. Det kan sigte til Vej-Pileurt, hvor frugterne fremtræder som "knuder". Pileurt hentyder til bladformen hos de fleste arter og underarter.

Levested

: Ved fortove, gårdspladser, vejkanter m.v. Stærkt kultur- og færdselsafhængig.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: