Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Jan Færk
    Foto: Jan Færk
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup

Atlas

: Knudet Pileurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Ligner Fersken-Pileurt, men har gule kirtler på bloster og bladundersider og glatte bladskeder med korte randhår.

Bladene har kileformet spids og grund og har ofte en central mørk plet i lighed med Fersken-Pileurt.

Blomsterakset er kort med afrundet spids. Blomsterne er grønlighvide.

Knudet Pileurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Der er flere underarter:

Bleg Pileurt - Ssp. Pallida: som hovedarten, knæ i reglen ikke eller kun lidt opsvulmede.Tætkirtlet.

Knudet Pileurt -Ssp. lapathifolia: Leddene er i reglen tydeligt knudeformet opsvulmede. Fjerntblomstret blomsterstand og rødligt bloster, der ved modning omslutter nødden kegelformet. Blosteret har kun få kirtler og nødden er brun og 1,5-2,8 mm. lang.

Forveksling

: Se variation om adskillelse af underarter. Fersken-Pileurt har tiltrykt håret bladskede og er kirtelløs.

Slangeurt har stift opret vækst.

Udbredelse

: Hovedarten er almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Knudet Pileurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september

Tidsmæssig fordeling

af Knudet Pileurt baseret på Naturbasens observationer:
Knudet Pileurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Knudet Pileurt - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt med insektbestøvning.

Levested

: Ruderater, agerjord, brakmarker, haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: